REGLEMENT
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn goede afspraken nodig. Hieronder vind je onze algemeen reglement: ALGEMEEN REGLEMENT Algemene afspraken 1. Het seizoen loopt van september tot mei. 2. Lid worden betekent zich akkoord verklaren met het algemeen reglement. 3. Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage en nadat alle nodige gegevens op het secretariaat gekend zijn (zie inschrijvingsformulier), is de gymnast geldig verzekerd. 4. Zorg dat je gegevens: naam, adres, telefoon, email, … up to date zijn zodat we je bij eventueel afmelden van de les kunnen bereiken. 5. Bij vroegtijdig stoppen wordt het lidgeld enkel terugbetaald in geval van overmacht (ziekte, verhuis,…) en enkel na het voorleggen van geldige bewijsstukken. In elk geval zal een administratie kost van € 10 en trimesterieel bedrag aangerekend worden. 6. Ongevallen welke plaats vinden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uren gemeld te worden aan het bestuur. Dit in verband met de verzekering. Het ongevallenformulier is te verkrijgen bij de lesgevers. 7. De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen. 8. De club is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de voorziene trainingen. De club kan niet fungeren als kinderopvang (voor en na de trainingen zijn er dus geen gymnasten toegelaten in de zaal of kleedkamers). Uitzonderingen kunnen steeds met het bestuur besproken worden. 9. Breng je kinderen tot bij de trainers. “Drop ze niet op de parking!” Wij vragen ook uw kind(eren) in de zaal af te halen, aangezien er op de parking geen toezicht is. 10. De ouders zijn niet toegelaten in de zaal gedurende de trainingen en wachten in de gang op het einde van de les. Gelieve de trainingsuren te respecteren en geen half uur voor het einde van de les de kinderen staan op te wachten. 11. Eten en drinken zijn tijdens de lessen niet toegestaan. Ook kauwgom wordt niet getolereerd. 12. Gelieve briefjes tijdig terug te bezorgen aan de train(st)ers of op het secretariaat. 13. Publicaties De vereniging heeft het recht om foto’s en artikelen over de gymnast te publiceren bv. in week- en dagbladen, het clubblad, facebook, website,…  Mochten hier principiële bezwaren tegen zijn dan moeten deze schriftelijk en met motivatie bekend gemaakt worden. Aanwezigheid 1. Wees op tijd d.w.z. dat je minimum 5 minuten voor het aanvangsuur van de les aangekleed wacht in de daarvoor voorziene ruimte (zaal, kleedkamer). 2. Als je vooruitgang wil boeken is het belangrijk om regelmatig te komen!  Meld één van de train(st)ers indien je toch een keer afwezig bent! Wordt die week iets speciaals meegedeeld dan  weten de train(st)ers dat ze dit jou nog moeten melden. Wanneer dit niet gemeld wordt, staat de leiding niet in voor de eventuele ongemakken die zich volgende les zouden kunnen voordoen. 3. Na de les blijven de kinderen in de zaal tot iemand hen komt halen. 4. Wanneer kinderen van de kinderclub gehaald of weggebracht moeten worden, wordt dit vooraf gemeld aan de betreffende train(st)ers. 5. Gelieve voor de les de leden naar het toilet te laten gaan. Kledij en materiaal 1. Respect voor elkaars bezittingen, kleedkamers en materiaal zijn basiswaarden. Gebruik het materiaal waarvoor het bestemd is. 2. Al het materiaal wordt samen opgesteld en ordelijk teruggezet. 3. Draag aangepaste kledij. Turnpantoffels worden ter plaatse aangetrokken om te vermijden dat deze de vloer of de toestellen beschadigen. a. Voor de recreatiegroepen : een short of maillot en club T-shirt, blootsvoets of turnpantoffels. Zeker geen jeans. b. Voor de trampolinegroepen: een short of maillot en club T-shirt, turnpantoffels. Zeker geen jeans. c. Voor de keurgroepen: wedstrijd maillot, clubvest, club T-shirt en gympantoffels en/of blootvoets. 4. Draag geen sieraden (oorringen, uurwerken, ringen, armbandjes,…) Heb je toch waardevolle spullen bij, laat ze niet achter in de kleedkamer, neem ze mee in de zaal. 5. Lange haren worden steeds in een staart gedaan of opgestoken Specifieke reglementering keurgroepen Eventueel bijkomend reglement wordt door de trainers overhandigd.
Reglement Missie Home Clubinfo Wedstrijduitslagen Inschrijven Groepen Waarom Flik Flak? Foto’s &  FUN! Wie turnt wanneer